ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


Mi az adatvédelmi szabályzat?

Az Adatvédelmi Szabályzat olyan szabályok összessége, amelyek célja, hogy tájékoztassa Felhasználóinkat a Személyes adataik megszerzésére, feldolgozására és védelmére vonatkozó folyamat minden aspektusáról.

Az adatvédelem az általánosan alkalmazandó jogszabályok, különösen a természetes személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács rendelete (GDPR) követelményeinek megfelelően történik. A jelen adatvédelmi szabályzatnak a célja, hogy eleget tegyen a GDPR 13. cikke szerinti, Önnel szembeni tájékoztatási kötelezettségének.

A MyGift.hu a Weboldalán nem gyűjt neveket vagy más, a Felhasználó személyazonosságára vonatkozó információkat. A MyGift.hu nyomon követi azokat a domaineket, amelyekről az emberek meglátogatják a MyGift.hu Weboldalt, és elemzi a trendadatokat és statisztikákat. A MyGift.hu nem hoz nyilvánosságra semmilyen Személyes adatot, mint például a Felhasználó nevét, vezetéknevét, lakcímét, e-mail címét, telefon- vagy bankkártyája számát. Ezek az adatok csak ahhoz szükségesek, hogy feldolgozzuk ügyfeleink megrendeléseit, és hogy tájékoztassuk ügyfeleinket a megrendeléseiről.

I. Definíciók

Adatkezelő – MGD Sp. z o.o., a MyGift.hu webáruház üzemeltetése. Székhelye: Varsó, ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Varsó, cégjegyzékszáma (KRS): 0000907615, adószáma (NIP): 5242921338, statisztikai számjele (REGON): 389293667. Az Adatkezelővel írásban lehet kapcsolatba lépni, levelet postai úton az Adatkezelő székhelyének fenti címére vagy e-mailben az alábbi e-mail címre lehet küldeni: info@mygift.hu.

Személyes adatok – a Weboldalt használó azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Ügyfél – minden Felhasználó, aki vásárol a MyGift.hu Weboldalon.

Adatvédelmi szabályzat – A jelen dokumentum, amely meghatározza a Személyes adatok feldolgozásának alapját, céljait és elveit a Weboldalon belül, amelyek szükségesek a Szolgáltatás, az Adatkezelő által elektronikus úton történő nyújtásához, valamint az információk a Felhasználó végberendezésén, a cookie-k segítségével történő tárolásához és hozzáféréséhez.

Adatkezelés – a Személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés, törlés, illetve megsemmisítés.

Weboldal – a MyGift.hu címen elérhető webáruház.

Szolgáltatás – a Weboldal Kezelő által elektronikus úton, adatfeldolgozó és adattároló elektronikus eszközök segítségével a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás vagy megfelelően szolgáltatások.

Felhasználó – a Weboldalt használó bármely természetes személy, akár aki saját fiókkal rendelkezik a Weboldalon, akár aki a Weboldalt a fiókja bejelentkezése nélkül látogatja meg, vagy a Weboldalon való fiókkal nem rendelkező személy.

Törvény – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

GDPR – az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46. EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – a MyGift.hu Weboldal Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF-je) az alábbi címen elérhető: mygift.pl/regulamin-sklepu

II. A Személyes adatok kezelésének alapjai és céljai

Tevékenységi körének megfelelően az Adatkezelő a Felhasználók Személyes adatait különböző célokból kezeli, de ez mindig a törvénynek megfelelően történik. A Személyes adatok kezelésének a céljai az alábbiak:

A Weboldal megtekintése és az ajánlat igénybevétele – A Weboldalt igénybe vévő összes Felhasználóról gyűjtött Személyes adatok (beleértve az IP-címet vagy más azonosítókat és a cookie-kon keresztül gyűjtött információkat - amelyekről a jelen Adatvédelmi szabályzatban később részletesen értesítjük) Személyes adatoknak minősülhetnek (különösen, ha regisztrált Felhasználóról van szó). A Személyes adatokat az Adatkezelő a Szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtása céljából dolgozza fel. A Személyes adatoknak az Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges kezelés.

Regisztráció, bejelentkezés és fiók fenntartása a Weboldalon – A Weboldalon az ügyfélfiók létrehozásával regisztráló Felhasználóktól a fiók létrehozásához szükséges keresztnevet, vezetéknevet és e-mail címet kérjük. A Személyes adatok feldolgozása a Weboldalon az Ügyfél fiókjának regisztrációjával, fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása érdekében történik.

Megrendelés leadása, adásvételi szerződések megkötése és teljesítése – A Felhasználó által a Weboldalon történő megrendelés leadása a Felhasználó Személyes adatainak (mint például az ő neve, vezetékneve, szállítási címe) feldolgozásával jár. Ezeket az adatokat a megrendelésnek kellő gondossággal való teljesítéséhez használjuk fel. Az Felhasználó e-mail címét is elkérjük, hogy tudjuk tájékoztatni a Felhasználót a megrendelésének státuszáról. A Személyes adatokat a megrendelés megkötése és teljesítése céljából dolgozzuk fel. A kötelezőnek jelölt adatok megadása önkéntes, de szükséges a megrendelés teljesítéséhez és a megrendelt áru kiszállításához, és az ilyen adatok megadásának elmulasztása ellehetetleníti a megrendelés leadását (az adásvételi szerződés megkötését).

Elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap – A Weboldalon lehetőség van arra, hogy az elektronikus kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lépjen az Adatkezelővel. A kapcsolatfelvételi űrlap használata önkéntes, de meg kell adnia benne a Személyes adatokat (név, vezetéknév, e-mail cím), amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Adatkezelő fogadni és kezelni tudja a megkeresést. A Személyes adatok megadásának elmulasztása ellehetetleníti az elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap igénybevételét. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke a Felhasználókkal való megfelelő kommunikáció biztosítása és a kérdéseik megválaszolása.

Hírlevél – A Weboldal lehetőséget kínál a hírlevélre való feliratkozásra, amely (a megadott és a Felhasználó által ellenőrzött e-mail címre) marketing tartalmú, a Felhasználó számára e-mailek küldéséből áll, beleértve a Felhasználó preferenciái szerint szabott információkat. A hírlevél küldéséhez szükséges az e-mailes, kereskedelmi információk fogadásához való hozzájárulás. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja, és a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét. Az e-mail cím megadása önkéntes, de a hírlevél küldéséhez szükséges. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely saját tevékenységeinek és áruinak a reklámozása.

Online chat működtetése – A Weboldal online chat szolgáltatást kínál. Az Adatkezelőnek megadott Személyes adatokat az online chat szolgáltatás működtetése, az online chat-en keresztül történő beszélgetés lefolytatása, illetve a rendelés státuszára vonatkozó válaszadás érdekében kezeljük. Személyes adatoknak az Adatkezelő általi feldolgozásának jogalapja az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges feldolgozás.

Közösségi oldalak – Az Adatkezelő saját profiljával a következő közösségi oldalakon rendelkezik: Facebook, és ezzel kapcsolatban a közösségi média profiljaira látogatók Személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő közösségi médiában található profiljainak látogatásával kapcsolatban az Adatkezelőnek megadott Személyes adatokat az a marketing tevékenységei végzésének a céljából kezeli, amelynek jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke a saját tevékenységeinek, valamint áruinak és szolgáltatásainak a reklámozása.

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése – Az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatkezelés az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A követelésekkel szembeni védelem – Az Adatkezelő a Felhasználók adatait a követelések esetleges védelméhez, megállapításához vagy érvényesítéséhez dolgozza fel. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, hogy megvédje jogait.

IV. Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó Személyes adatait mindaddig kezelik, amíg az Adatkezelő el nem éri az adatkezelés célját, vagy amíg az érintett nem tiltakozik ellene. Az esetleges követelések megállapítása, kivizsgálása vagy az ellenük való védekezés esetén az Adatkezelő a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó Személyes adatait a követelések érvényesítésére vonatkozó szabályokban meghatározott ideig, illetve az ezzel kapcsolatos eljárások lezárásáig kezeli.

Amennyiben a Személyes adatok feldolgozása a Felhasználó hozzájárulása alapján történik, ezt a hozzájárulását bármikor - saját belátása szerint - visszavonhatja. Ha az Adatkezelő az Felhasználó Személyes adatait az ő hozzájárulása alapján dolgozza fel, a hozzájárulás visszavonása nem teszi jogellenessé a Felhasználó Személyes adatainak addig a pillanatig történő feldolgozását. Más szóval, amíg a Felhasználó nem vonja vissza a hozzájárulását, az Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatai feldolgozására, és a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Személyes adatok megadása, valamint az azok feldolgozásához való hozzájárulás teljes mértékben önkéntes. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kizárólag a fentiekben megjelölt mértékben és célból kerülnek feldolgozásra.

A Felhasználónak bármikor joga van frissíteni vagy teljesen törölni Személyes adatait.

V. A Személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő tevékenységei során más szervezetek (adatfeldolgozók) segítségét veszi igénybe, ami néha a Személyes adatok továbbításával jár. Ennek megfelelően a Felhasználók személyes adatai a következő címzetteknek (adatfeldolgozóknak) továbbíthatók:

Informatikai rendszerüzemeltetők, valamint olyan szervezetek, mint például bankok és fizetési szolgáltatók, számviteli, jogi, könyvvizsgálói, tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, futárszolgálatok (a megrendelések teljesítésével kapcsolatban), marketing rendszerek (marketing szolgáltatások keretében), az üzlettel kapcsolatos véleményeket gyűjtő rendszerek (csak a vásárló hozzájárulásán alapján).

A fent említett eseteken kívül a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően a Felhasználó adatait továbbíthatjuk harmadik félnek vagy hatóságoknak, ha azt törvény írja elő (pl. egy hatóság vagy bíróság által kiadott végzés alapján), vagy ha erre jogosultak vagyunk (pl. mert ez szükséges bűncselekmények felderítéséhez, vagy jogaink bejelentéséhez és érvényesítéséhez, illetve érdekeink védelméhez).

VI. Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Az egyes szervezeteknek, amelyikek szolgáltatását igénybe vesszük, például a Facebooknak vagy az Instagramnak a székhelye az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül található, vagy az EGT-n kívül dolgozhatják fel a Személyes adatokat. Ebben az esetben a Felhasználó Személyes adatai úgynevezett harmadik országokba kerülhetnek. Ezt az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) V. fejezete szabályozza.

VII. Cookie-k fájlok

Mik azok a cookie-k?
A cookie-k (sütik) a Felhasználó végberendezésén tárolt informatikai adatok. A cookie-k különösen a weboldalak megfelelő működéséhez szükséges információkat tartalmazó szöveges fájlok. A cookie-k többek között lehetővé teszik a Felhasználó eszközének felismerését és a honlapnak a Felhasználó egyéni preferenciáinak a megfelelő megjelenítését.

Mihez használjuk a cookie-kat?
A MyGift.pl Weboldal cookie-kat használ, hogy a Weboldal tartalmát a Felhasználó preferenciáihoz igazítsa, és optimalizálja a Weboldal használatát. A cookie-k különösen azt teszik lehetővé, hogy a Weboldal felismerje a Felhasználó eszközét, és a Weboldal megjelenítését megfelelően, az egyéni igényekhez igazítva jelenítse meg. A Weboldal továbbá a cookie-kat a forgalmi forrásokon alapuló statisztikák készítéséhez, valamint annak megértéséhez használja, hogy a Felhasználók hogyan veszik igénybe a Weboldal oldalait. Ez lehetővé teszi azok szerkezetének és tartalmának a javítását. Az adatok felhasználhatóak továbbá a mozgások, egérkattintások, az oldal görgetése és a személyre szabott űrlapokba beírt szövegek rögzítésére.

Milyen cookie-kat használunk?
A MyGift.hu Weboldal kétféle cookie-t használ:
a) munkameneti - ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó eszközén maradnak, amíg a Felhasználó el nem hagyja a honlapot, vagy a szoftver (böngésző) ki nem kapcsolja,
b) állandó - olyan fájlok, amelyek a cookie-k paramétereiben meghatározott ideig maradnak a Felhasználó eszközén, vagy amíg a Felhasználó manuálisan nem törli őket.

A Weboldal a következő típusú cookie-kat használja:

Szükséges cookie-k (beleértve a funkcionális cookie-kat) - Lehetővé teszik a Weboldalon belül elérhető szolgáltatások igénybevételét, pl. a Weboldal megfelelő megjelenítését. Ráadásul a cookie-k azt teszik, hogy a Weboldalt a Felhasználó választásai és preferenciái szerint tudjuk testre szabni, és meg tudjuk jegyezni ezekat, hogy a Weboldal minden egyes alkalommal a Felhasználó preferenciáinak megfelelően jelenjen meg. Ha a Felhasználó nem engedélyezi ezeknek a cookie-knek a használatát, előfordulhat, hogy a Weboldalon kínált egyes szolgáltatások nem működnek helyesen. A Weboldal használatához szükséges cookie-k használata nem igényli a Felhasználó hozzájárulását.

Statisztikai/analitikai cookie-k - segítik a Felhasználók viselkedésének és tevékenységének, valamint minőségi preferenciáinak, illetve a használt funkciók és nyújtott szolgáltatások megfelelőségének elemzését. Partnereink (pl. Google Analytics, Hotjar) cookie-jait használjuk a Weboldal látogatásainak és azok hosszának számlálásához, valamint annak a megállapítására is, hogy a Weboldal vagy a részei mely funkcionalitásait vették igénybe, vagy látogatták meg a leggyakrabban. Az így gyűjtött információk lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a Weboldal teljesítményét, és meghatározzuk az új funkciók és szolgáltatások fejlesztési irányait. A Személyes adatok feldolgozására a Felhasználó által adott hozzájárulás alapján kerül sor.

Marketing cookie fájlok – Lehetővé teszik a Felhasználónak az érdeklődési köréhez igazított reklámtartalmat nyújtását. A Személyes adatok feldolgozására a Felhasználó által adott hozzájárulás alapján kerül sor. Ezek a cookie-k abban segítik, hogy megbízható partnereinkkel (pl. Google, Facebook) együtt a hirdetések, ajánlatok és kedvezmények megjelenített tartalmát a Felhasználó egyéni preferenciáihoz és igényeihez igazítsuk. Ennek alapján a Felhasználó érdeklődési körének előrejelző profilja készül, hogy a Weboldalunkon és a közösségi médiában megjelenített tartalom érdekes legyen a Felhasználó számára. Ha ő nem járul hozzá ezen cookie-k használatához, akkor nem tudjuk az ő igényeihez és preferenciáihoz igazítani a hirdetési tartalmakat.

A cookie-k kézi törlése/blokkolása:
Sok esetben a böngészők, azaz a weboldalak böngészésére használt szoftverek alapértelmezés szerint/automatikusan megengedi a cookie-k tárolását a Felhasználó végberendezésén. A Felhasználó a beállításokat úgy módosíthatja, hogy a statisztikai/analitikai és marketing cookie-k automatikus kezelését blokkolja, vagy úgy, hogy minden alkalommal tájékoztatást kap a cookie-k, az ő készülékén történő elhelyezéséről. A cookie-k törlésének, blokkolásának és kezelésének lehetőségeiről részletes információ a Felhasználó által használt szoftver (böngésző) beállításaiban található.

A cookie-k letiltása megakadályozhatja a Weboldal bizonyos funkciói használatát a Felhasználó által.

VIII. Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Minden érintettnek joga van az adatai hozzáféréséhez, a helyesbítéséhez, a törléséhez, a továbbításához, illetve az Adatkezelő általi adatkezelés korlátozásához, valamint ahhoz, hogy panasszal éljen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bármely érintettnek joga van tiltakozni a személyes adatai az Adatkezelő általi kezelése ellen. A marketing célú cookie-kat az Adatkezelő a cél eléréséig tárolja, azonban a Felhasználó bármikor tiltakozhat az ilyen, a cookie-k használata révén zajló adatkezelés ellen, és visszavonhatja a hozzájárulását, vagy megváltoztathatja a cookie-k használatával kapcsolatos preferenciáit a böngésző megfelelő konfigurációján keresztül, illetve a cookie-k előzményeinek törlésével és letiltásával a böngésző beállításaiban. A cookie-k törlésének módja a használt böngészőtől függ.

IX. Szerzői jog

A weboldalon található minden információ a szerzői jogvédelem alatt áll. A MyGift.hu weboldalon található információk másolása és/vagy terjesztése bármilyen formában, előzetes írásbeli engedély nélkül nem megengedett. A szövegek, grafikák és a weboldal tartalma (a jelzett elemek kivételével) sem részben, sem egészben nem sokszorosítható és/vagy tehető közzé nyomtatással, másolással vagy bármilyen más módon a MyGift.hu írásbeli engedélye nélkül.

X. Zárszó

Az Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi szabályzat módosítására. A módosításokat a Weboldalon közzéteszi.

Az Adatvédelmi szabályzat aktuális szövege mindig a következő címen elérhető: mygift.pl/polityka-prywatnosci

Ha az Adatvédelmi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelennek vagy hatástalannak minősülnek, az adott rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy hatékonyságát. Az Adatkezelő arra törekszik, hogy az érvénytelen vagy hatástalan rendelkezés(ek)et új, jogilag érvényes rendelkezés(ek)kel helyettesítse.

XI. Alkalmazandó jog

Minden jogra, kötelezettségre, panaszra és megállapodásra, beleértve az ÁSZF-t és az Adatvédelmi Szabályzatot is, kizárólag a magyar jog és az Európai Unió joga az irányadó. A jelen Adatvédelmi szabályzat 2023. szeptember 2-tól hatályos.